نهال ها گیاهان جوانی هستند که به تازگی از بذرها جوانه زده اند. در طول سال ها، باغبانان به مزایای کاشت نهال، بر خلاف بذر، هنگام راه اندازی باغ پی برده اند.

در اینجا 10 مزیت کاشت نهال آورده شده است:

  1. پیوند خرید نهال گردو چندلر پالیز گردو ها راحت تر از بذر است.
  2. نهال ها قبلاً فرآیند فتوسنتز را آغاز کرده اند و بنابراین از دانه ها قوی تر هستند.
  3. نهال ها کمتر از بذرها در معرض آفات و بیماری ها آسیب می بینند.
  4. نهالها نسبت به بذرها کمتر در معرض درجه حرارت شدید قرار دارند.
  5. نهال ها سریعتر از دانه ها رشد می کنند.
  6. خرید خرید نهال گردو فرنور معمولا ارزان تر از بذر است.
  7. نهال ها در تنوع بیشتری نسبت به بذر موجود هستند.
  8. نهال ها را می توان در هر زمانی از سال کاشت، در حالی کدهند.