در مورد کاشت، یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر بگیرید، نهال است. فروش نهال برتر نهال ها گیاهان جوانی هستند که از یک بذر اینجا به برخی از مزایای نهال اشاره می شود:

  1. مراقبت از نهال آسان تر از گیاهان بالغ است.

  2. نهال ها نسبت به گیاهان بالغ نسبت به عوامل استرس زای محیطی تحمل بیشتری دارند.

  3. قیمت نهال بادام برترنهال ها بیشتر از گیاهان بالغ گل و میوه تولید می کنند.

  4. نهال ها را می توان راحت تر از گیاهان بالغ پیوند داد.

  5. نهال ها معمولاً نسبت به گیاهان بالغ دارای میزان موفقیت بالاتری هستند.

  6. نهال ها را می توان در یک محیط کنترل شده تولید کرد.

  7. نهال ها را می توان در طیف وسیعی از اقلیم ها تولید کرد.

  8. نهالستان برتر نهال ها را می توان در طیف وسیعی از انواع خاک تولید کرد.