ارائه سرویس SOC و Threat hunting می‌توان از تهدیداتی که به صورت پنهان در شبکه وجود دارند، پیشگیری کرد و امنیت شبکه را تامین کرد. WAF بومی و UTM نیز از مرکز MSSP مهم در حفظ امنیت شبکه هستند. این مسئله سبب شده تا نیاز به مرکز عملیات امنیت مدیریت شده و راهکارهای امنیتی برای حفاظت از اطلاعات در سطح شبکه‌ها و سیستم‌های کامپیوتری احساس شود. از جمله سرویس SOC و راهکارهای امنیتی می‌توان به جداسازی شبکه اینترنت از شبکه داخلی، فایروال برنامه کاربردی تحت وب، UTM و WAF بومی و ایرانی، SIEM بومی و OT SIEM اشاره کرد. همچنین خدماتی مانند CSIRT، SOC و MSSP نیز برای پاسخ به حوادث امنیتی و شکار تهدیدات ارائه می‌شود. اما انتخاب SIEM بومی و راهکارهای مناسب برای هر سازمان و کسب و کاری که نیاز به امنیت دارد، بسیار مهم است. باید به این نکته توجه کرد که خرید SIEM می شود.