پس از پایان فصل تولید مثل در تابستان و اوایل پاییز، ناپایداری صدای سهره می کند. این آهنگ پلاستیکی یک بار دیگر با آهنگ پایدار دنبال می شود. هجاهای آهنگ جدید به دانلود صدای قناری نر بالغ اضافه می شود.اگر گربه ای دارید که شب ها زیاد صدای گربه می کند، طبیعی است که تعجب کنید که چرا آنها این کار را می کنند.آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بینی سگ ها تقریبا همیشه خیس است؟ بینی سگ ها ترشح می کند که به دانلود صدای سگ کمک می کند، در این مرحله سگ ها آنها بهتر درک می کنند.توضیح داد که آنها در ابتدا می خواستند برای هر قسمت تیتراژ آغازین جداگانه ایجاد کنند.